Duurzaamheid

Duurzaamheid staat centraal in mijn visie en werkwijze als ontwerper en ondernemer. Ik werk aan ecologische duurzaamheid door bewuste keuzes te maken voor mens en milieu en zet in op sociale duurzaamheid door blijvende verbindingen te creëren.

Design thinking

Design is voor mij een way of thinking: een middel om nieuwe verbindingen tot stand te brengen en op innovatieve wijze in te spelen op actuele thema’s. Met design vertaal ik samen met mijn opdrachtgevers ideeën naar tastbare resultaten.

Lokaliteit

Lokale verankering van mijn projecten zorgt voor sterke en duurzame verbindingen, doordat lokale waardes en dynamiek een eigen plek krijgen in het project. Het resultaat is een gevoel van gedeeld eigenaarschap en verbindingen tussen mens en omgeving.

Procesgericht

Een betrokken en participatief proces is voor mij een must in ieder project. Het proces zelf zorgt vaak al voor een groot deel van de gewenste gedragsverandering en maakt het eindresultaat van een project gedragen en gedeeld.

Samenwerken

Als sociaal ontwerper werk ik veel samen met andere ondernemers uit Eindhoven. Afhankelijk van een project betrek ik andere sociaal ontwerpers, handige makers, praktische productieleiders of juist creatieve tekstschrijvers. Zo bundelen we onze krachten en hebben we gezamenlijk verstand van ontwerpwerk voor verschillende sectoren.

Ik werk veel samen met Maaike van Agt, Tove Elfferich en Mieke Fiers. Vanaf januari 2018 werken we aan het structureel bundelen van onze krachten en het oprichten van een gezamenlijk ontwerpbureau voor maatschappelijke vraagstukken. Nieuwsgierig geworden? Kom ons ontmoeten in het Temporary Art Centre in Eindhoven waar we kantoor houden.