Ven App

Social design   |   februari 2015 tot december 2016

In opdracht van woningbouwcorporatie ‘thuis ontwierp en ontwikkelde ik gezamenlijk met KRAKEEL IN communicatie een speciale app voor de wijk ’t Ven in Eindhoven. In 2016 wordt gefaseerd aan zo’n 160 woningen groot onderhoud gepleegd en dat wil ‘thuis graag doen in overleg met de bewoners! De Ven app is speciaal ontwikkeld om de communicatie tussen bewoners en medewerkers optimaal te laten verlopen en het onderhoudsproces op een slimme en leuke manier te ondersteunen.

De Ven app is door middel van een co-creatie proces ontworpen. In een serie van 5 workshops gingen bewoners uit ’t Ven en medewerkers van ‘thuis in gesprek, in discussie en op onderzoek naar hun wensen voor een wijk app. Gezamenlijk hebben we alle mogelijke functies voor de app geïnventariseerd, maar ook prioriteiten gesteld en keuzes gemaakt voor de eerste versie van de Ven App.

De Ven app heeft op dit moment vooral veel praktische functies (informatie verstrekking, planning inzien, contactgevens opzoeken, schade melden, keuzes doorgeven) maar krijgt in de toekomst op verzoek van de bewoners ook een sociale functie (het delen van tips en inspiratie, afspraken met je buren maken, foto’s delen).

De Ven app is de eerste lokatie-specifieke versie van de Samen Renoveren applicatie. Samen Renoveren ontwikkelde ik samen met KRAKEEL IN communicatie en Growmotion, meer informatie over de app en het co-creatie proces is te vinden op www.samen-renoveren.nl.

Opdrachtgever: woningcorporatie ‘thuis
Samenwerking met: KRAKEEL IN communicatie en Growmotion