UNLEASH innovatielab

Social design, Sustainability   |   augustus 2017

UNLEASH innovatielab is een wereldwijd non-profit initiatief om nieuwe concepten, strategieën en oplossingen te ontwikkelen voor de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Als jong professional was ik één van de 1000 deelnemers van over de hele wereld aan het eerste 9-daagse innovatielab in augustus 2017.

Tijdens UNLEASH ontwikkelde ik met 120 andere deelnemers nieuwe oplossingen voor de targets verbonden aan SDG11: Sustainable Cities & Communities. Specifieker werkte ik aan uitdagingen rondom ‘Citizen Engagement’: het actief betrekken van alle verschillende inwoners van steden om in co-creatie nieuw beleid en diensten te ontwikkelen.

 

Éen zo’n uitdaging is het ontwikkelen van de juiste hulp voor jongens in achterstandswijken die mogelijk lid worden van een criminele gang. Hoe voorkomen we in een vroeg stadium dat jongens dat pad op gaan? Wat is de invloed van positieve rolmodellen? En kunnen we het beste rolmodel in de omgeving van die jongens activeren en bewust maken van zijn of haar invloed? In een internationaal team van 5 jonge professionals hebben we onderzocht wat de rol van data kan zijn in het identificeren van deze rolmodellen.

OpdrachtgeverUNLEASH, global consortium including UNDP, Deloitte, Dalberg, Confederation of Danish Industry and Carlsberg Foundation.