SUR+ project

Sustainability   |   oktober 2014 tot oktober 2016

SUR+ faciliteert en organiseert één oplossing voor voedselverspilling en voedselarmoede in Nederland. Met speciaal ontworpen apps koppelden we in het SUR+ project de vraag- en aanbodzijde van groente- en fruitoverschotten aan elkaar. Telers met eetbare overschotten konden zo op een gemakkelijke en efficiënte manier deze overschotten doneren aan een lokale voedselbank. De SUR+ software zorgde voor makkelijke en gedeeltelijk geautomatiseerde samenwerking tussen groente- en fruittelers en voedselbanken.

En die samenwerking is hard nodig, want in Nederland wordt jaarlijks €4,6 miljard aan voedsel verspild. De helft daarvan wordt weggegooid door consumenten, doordat we teveel boodschappen doen of vergeten wat er nog in de koelkast staat. De andere helft gaat verloren in de voedselketen, van agrarisch bedrijf tot supermarkt.

De voornaamste reden voor verspilling in de voedselketen is esthetisch: kromme komkommers, appels met een bocheltje en tweebenige wortelen belanden al snel in de container. Daar bracht SUR+ verandering in door het voor telers aantrekkelijk te maken deze overschotten te doneren.

In het SUR+ project werkte ik samen met drie andere jonge ondernemers, Less or More websolutions en Voedselbanken Nederland. In 2015 zijn we onderdeel geworden van het Europese Finish project en deden we onderzoek naar de probleemstelling, ontwikkelden en testten we de SUR+ apps. Het SUR+ project is later overgaan in The Odds. Meer actuele informatie over The Odds is te vinden op www.theodds.nl.