Nieuwe Buurtgesprekken

Social design, Design research   |   mei 2017 tot nu

Nieuwe Buurtgesprekken is een onderzoekend social design project in tien wijken in Eindhoven. Jaarlijks krijgt een selectie van wijken en bewonersorganisaties bezoek van een vrijwillige visitatiecommissie in opdracht van de Gemeente Eindhoven. Er wordt dan gesproken over de ontwikkelingen in de wijk, de participatie van bewoners en de samenwerking met professionals werkzaam in de wijk. Het project Nieuwe Buurtgesprekken is een vervolg op deze visitatiegesprekken waarin we het gesprek met de buurt verbreden.

 

We gebruiken social design om interventies te ontwerpen voor specifieke vraagstukken in de deelnemende wijken. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het actief betrekken van een doelgroep die nog niet aanbod komt, het activeren van betrokken bewoners om zelf te gaan organiseren, het ontstaan van nieuwe ideeën faciliteren of het onderzoeken waarom participatie eigenlijk niet op gang komt. In Kronehoef organiseerden we al Soep op de Stoep, om potentieel actieve bewoners te vinden en verbinden.

Opdrachtgever: gemeente Eindhoven
Samenwerking met: social designer Tove Elfferich