Fris Kijken naar Flight Forum

Design research   |   maart tot mei 2016

Opdrachtgever: businesspark Flight Forum (gemeente Eindhoven)
Samenwerking met: Verhoeven|de Ruijter landschap en stedenbouw

Fris Kijken naar Flight Forum was een sociaal ruimtelijk onderzoek naar het bedrijventerrein Flight Forum in Eindhoven. Flight Forum kampt met leegstand, onverkochte grond, verkeersongevallen en een grote doorstroom van bedrijven. Hoog tijd voor een frisse blik en innovatieve ideeën om de beleving van het terrein te verbeteren. Ruimtelijke analyses zijn in dit onderzoek verreikt met low-key gebruikersonderzoek door middel van speciaal ontworpen dialoogtools. Het resultaat: inzicht in de wensen van gebruikers, quick wins in de openbare ruimte en een plan van aanpak om het werkklimaat op het terrein in fases te verbeteren.

In het project is gebruik gemaakt van de methodiek ‘Placemaking for Business Parks’, gebaseerd op de Amerikaanse methodiek Placemaking die zich richt op het actief betrekken van gebruikers bij het ontwikkelen van hun leefomgeving. Behoeftes en visies van gebruikers staan centraal en het model maakt deze inzichtelijk en concreet. Toegepast op een bedrijventerrein creëert dit vier aandachtsgebieden: sociale samenhang, faciliteiten & gebruik, beleving & welbevinden en bereikbaarheid & verbindingen. Door middel van Placemaking zijn de bevindingen in het sociale en ruimtelijke domein met elkaar verbonden en is in samenspraak met gebruikers een integraal plan ontwikkeld om het terrein te verbeteren.