Buurt Binding

Design research, Social design   |   september 2013 tot juli 2014

De WIJK applicatie is het concrete resultaat van mijn afstudeerproject Buurt Binding aan de faculteit Industrial Design van de Technische Universiteit Eindhoven. In dit project ben ik op zoek gegaan naar nieuwe manieren van interactie tussen bewoners en woningbouwcorporaties tijdens renovatie in de woonwijk. Hoe kan deze interactie verbeterd worden? Wat kan zorgen voor innovatie in het renovatiedialoog?

Door middel van vier ontwerpiteraties is het renovatiedialoog vanuit verschillende perspectieven benaderd. Buurt Binding is een actief en onderzoekend design project geweest, waarin workshops, veld onderzoek, design probes en bottom-up aan de slag in de wijk een cruciale rol hebben gespeeld om de relaties tussen verschillende belanghebbenden en situaties te doorgronden.

De ontwerpcriteria die voortkwamen uit het onderzoek zijn opgenomen in de digitale applicatie WIJK. WIJK verbetert zowel de interactie tussen bewoners en woningbouwcorporaties en maakt het makkelijk voor bewoners om zelf ook initiatief te nemen. Hierin kunnen bewoners en professionals tijdens de gehele renovatie bijdragen aan de voor hen belangrijke thema’s. De WIJK applicatie ondersteunt op die manier het renovatieproces, maar is geen vervanging voor georganiseerde bijeenkomsten. Juist de afwisseling tussen digitale en analoge participatie zorgt er voor dat de diversiteit aan bewoners betrokken wordt bij het proces.